Oracle Developer Cloud & DevOps


DevOps is een team waarbij Developers & Operations/Infra specialisten in één team verantwoordelijk zijn voor  de lifecycle van (een deel van) een applicatie. Binnen deze teams ligt de nadruk op samenwerking en communicatie om binnen vastgestelde ‘sprints’ een volledig stuk geaccepteerde software op te leveren in productie.

Met de komst van de Oracle Developer Cloud Service van Oracle wordt hier direct ondersteuning geboden met tooling voor deze manier van werken. Het biedt een geïntegreerde continuous integration pipeline (CI) en zorgt voor continuous deployments (CD).

Development Cloud Service

Grote voordeel hiermee is dat het projectteam zelf niet de CI en CD tooling hoeft te installeren en in te richten. Het is ‘out of the cloud’ direct beschikbaar. Hiermee worden de projectteams ontlast en kunnen zij zich maximaal concentreren op het creëren van echte business value voor de klant.

Meer weten? Bekijk de presentatie eens van Kelly Goetsch; Mastering DevOps with Oracle.